Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 296-ЕП
София, 07.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-45 от 03.05.2014 г. от сдружение „СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ", представлявано от Андриан Станев Боянов - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Петър Илиянов Кичашки, е регистрирано с Решение на ЦИК № 169-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Андриан Станев Боянов, представляващ сдружението, в полза на 88 (осемдесет и осем) лица - представители на сдружение „СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 88 упълномощени представители на сдружение „СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Ванина Христова Грозева
2. Елица Валентинова Брезоева
3. Полина Николова Маринова
4. Николета Валентинова Попова
5. Стела Младенова Стоянова
6. Андриана Йорданова Ковачева
7. Цветина Георгиева Запринова
8. Петя Йорданова Ковачева
9. Боян Валериев Стоянов
10. Димитър Йорданов Димитров
11. Галена Николаева Колева
12. Ивон Валентинова Колчева
13. Веселина Стефанова Гачевска
14 Ева Петрова Първанова
15. Илияна Йорданова Кошарова
16. Красимир Бориславов Корнажев
17. Милена Колева Димитрова
18. Ирина Тодорова Делчева
19. Искра Михайлова Иванова
20. Евелина Петкова Матева
21. Здравко Ангелов Керанов
22. Невенка Илиева Векова
23. Весела Иванова Иванова
24. Галина Костадинова Маринова
25. Марияна Костадинова Маринова
26. Мая Димитрова Стойчева
27. Виктория Пламенова Йорданова
28. Емилия Григорова Дюлгерова
29. Александра Елисеева Маринова
30. Ивайло Георгиев Георгиев
31. Мирел Данков Мирчев
32. Константин Димов Константинов
33. Лия Димитрова Никифорова
34. Николай Димитров Димитров
35. Валери Валериев Янакиев
36. Виолета Митева Митева
37. Радослава Красимирова Делчева
38. Деан Братоев Рачев
39. Райна Димитрова Дюлгерова
40. Таня Радева Петрова
41. Христо Иванов Панайотов
42. Албена Кръстева Димова
43. Георги Василев Жечев
44. Мариан Ганчев Иванов
45. Красимира Йорданова Кафалийска
46. Кристина Радославова Петева
47. Цветан Асенов Зафиров
48. Калоян Мирославов Димов
49. Константин Миленов Добрев
50. Ангелина Станимирова Димитрова
51. Живка Желева Стойкова
52. Златка Димитрова Георгиева
53. Светлана Томова Иванова
54. Златин Ангелов Атанасов
55. Георги Господинов Господинов
56. Маринела Иванова Георгиева
57. Йордан Пенев Недев
58. Никола Трифонов Николов
59. Пламен Маринчев Георгиев
60. Ивайло Маринов Костов
61. Вълко Павлов Иванов
62. Красимира Стелянова Хинева
63. Анастасия Великова Сивкова
64. Веселинка Иванова Недева
65. Боян Иванов Янев
66. Еленка Димитрова Симеонова
67. Христов Илиев Парашкевов
68. Иван Тодоров Иванов
69. Ради Ивалинов Захариев
70. Нина Бориславова Александрова
71. Боян Александров Стоев
72. Анка Станева Иванова
73. Еркан Енверов Азизов
74. Галин Симеонов Стоичков
75. Пламен Симеонов Стоичков
76. Николай Антонов Миланов
77. Елка Тодорова Димитрова
78. Правда Атанасова Миленкова
79. Елена Владимирова Йорданова
80. Стефан Тенчев Стефанов
81. Анка Павлова Апостолова
82. Вакла Стойкова Георгиева
83. Анета Боянова Александрова-Николова
84. Стефка Димитрова Стоянова
85. Симеон Стоичков Апостолов
86. Мариана Димитрова Атанасова
87. Радка Илиева Иванова
88. Радко Тодоров Мирчев

 

Отказва да регистрира следните лица:

 1. Ванина Христова Грозева
 2. Елица Валентинова Брезоева
 3. Полина Николова Маринова
 4. Николета Валентинова Попова
 5. Стела Младенова Стоянова
 6. Андриана Йорданова Ковачева
 7. Цветина Георгиева Запринова
 8. Петя Йорданова Ковачева
 9. Боян Валениев Стоянов
 10. Димитър Йорданов Димитров
 11. Галена Николаева Колева
 12. Ивон Валентинова Колчева
 13. Веселина Стефанова Гачевска
 14. Ева Петрова Първанова
 15. Илияна Йорданова Кошарова
 16. Красимир Бориславов Корнажев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.05.2014 в 08:46 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол