Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 307-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тутракан, област Силистра, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-149 11.08.2011г. от кмета на община Тутракан, област Силистра, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Тутракан.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник председател на ОИК в община Тутракан.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Тутракан, област Силистра, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елка Стефанова Горанова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Марин Костадинов Грънчаров

 

СЕКРЕТАР:

Зойка Спасова Стефанова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Димитър Тодоров Петров

 

 

Галина Тодорова Димитрова

 

 

Дафинка Йорданова Касабова

 

 

Румяна Кръстева Статева

 

 

Милен Василев Филипов

 

 

Ценка Стефанова Маринова

 

 

Нели Йовчева Доксева-Рачева

 

 

Милко Пенчев Маринов

 

 

Величко Димитров Димитров

 

 

Орхан Кемал Мутлу

 

 

Ивайло Николаев Николов

 

 

Сердар Джеват Мустафа

 

 

Бисерка Христова Симеонова

 

 

Цветана Петкова Кирова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 15:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол