Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 309-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Димитровград, област Хасково, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-56 от 09.08.2011 г. от кмета на община Димитровград, област Хасково, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Силистра.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател от квотата и за секретар на ОИК в община Димитровград.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Димитровград, област Хасково, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Вълчев Гавазов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Стамен Латунов Янев

 

СЕКРЕТАР:

Добромир Коев Якимов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Трендафилова Велчева

 

 

Ивелина Петрова Златева

 

 

Гергана Стефанова Кръстева

 

 

Николай Григоров Георгиев

 

 

Генчо Динков Генов

 

 

Живка Дешкова Ангелова

 

 

Мариела Господинова Делчева-Сестримска

 

 

Веселин Митев Тодоров

 

 

Красимир Господинов Колев

 

 

Десислава Николаева Костова

 

 

Айше Сюлейман Вели

 

 

Айсевил Джемалова Абил

 

 

Филиз Хюсеин Ахмед

 

 

Антония Маринова Славова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 15:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол