Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 310-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Симитли, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Симитли, област Благоевград, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-232 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Симитли.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Симитли.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Симитли, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Зоя Герасимова Димитрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитринка Йорданова Миленкова

 

СЕКРЕТАР:

Атанаска Лазарова Богоева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Диана Стойчева Табутова

 

 

Николина Видинова Бачева

 

 

Антоанета Кирилова Бачева

 

 

Милен Симеонов Иванов

 

 

Елена Атанасова Кайтазова-Христова

 

 

Веселин Кирилов Костов

 

 

Десислава Николова Костева

 

 

Виолета Христова Кръстева

 

 

Борислава Кирилова Николова

 

 

Таня Борисова Стойнева

 

 

Емил Деянов Въгленов

 

 

Светослав Димитров Благоев

 

 

Ивелина Иванова Ангелова-Минчева

 

 

Стоян Методиев Драганчев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 15:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол