Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 312-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Панагюрище, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-178 от 11.08.2011 г. от кмета на община Панагюрище, област Пазарджик, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Панагюрище, както и за председател на ОИК.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Панагюрище.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Панагюрище, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветана Ангелова Чопаринова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Делка Стойкова Мангова

 

СЕКРЕТАР:

Радка Делчева Попниколова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Красимира Иванова Лазарова

 

 

Стефан Неделчев Мирев

 

 

Гергана Томова Томова-Ракова

 

 

Иван Иванов Ангелков

 

 

Стоянка Христева Мангова

 

 

Васка Петкова Костуркова

 

 

Цветана Тодорова Ценова

 

 

Ангелина Желязкова Гагова

 

 

Данка Маринова Узунова

 

 

Анна Грозданова Ракова

 

 

Ана Георгиева Делирадева

 

 

Маргаритка Велкова Паланкалиева

 

 

Пенка Иванова Пенева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 15:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол