Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 316-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-110 от 10.08.2011 г. от кмета на община Родопи, област Пловдив, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Родопи, както и за председател.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за заместник-председател секретар на ОИК в община Родопи.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росица Тодорова Манолева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Крум Антонов Сираков

 

СЕКРЕТАР:

Ганчо Кръстев Толев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Кристина Димитрова Наскова

 

 

Таня Атанасова Бочукова

 

 

Лилия Иванова Лалова

 

 

Пламен Тенков Пантов

 

 

Живка Тодорова Китева-Кръстева

 

 

Димитър Костадинов Царев

 

 

Татяна Кънчева Йотова

 

 

Гергана Николова Гачева

 

 

Даниела Петрова Пехливанова

 

 

Ивелина Димитрова Стефанова

 

 

Албена Христова Полизова

 

 

Веселина Бонова Бръскова

 

 

Гергана Мерджанова Василева

 

 

Иван Александров Калчев

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 15:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол