Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 318-ЕП
София, 09.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило са заявлениe с вх. № ЕП-18-54 от 07.05.2014 г. от фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", представлявана от Валентин Йовков Тончев - президент на фондацията, регистрирана с Решение на ЦИК № 284-ЕП от 04.05.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Йовков Тончев, представляващ фондацията в полза на 14 (четиринадесет) лица - представители на „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 14 упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", както следва:

 

1. Айсун Джелилова Исмаилова
2. Зейнеб Мехмедова Мехмедова
3. Али Исмаилов Халилов
4. Ахмед Орханов Ахмедов
5. Анатоли Илиев Ангелов
6. Красимир Миленков Стоянов
7. Невин Неджатинова Ахмедова
8. Мелиха Мехмедова Исмаилова
9. Севинч Фикретова Шабанова
10. Гюлер Страхилова Александрова
11. Нефизе Мустафова Ахмедова
12. Бехчет Мустафов Мустафов
13. Шенол Шевкъев Сабриев
14. Айлин Нурсинова Наимова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.05.2014 в 14:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол