Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 318-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стрелча, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-123 от 11.08.2011 г. от кмета на община Стрелча, област Пазарджик, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 01.08.2011 г. и на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Стрелча.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Стрелча.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Стрелча, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоян Йовов Литов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Екатерина Костадинова Добрева

 

СЕКРЕТАР:

Людмила Ивановна Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пепа Динчева Герова

 

 

Лидия Динчева Кръстева

 

 

Соня Кръстева Кръстева

 

 

Петър Стойков Петров

 

 

Нонка Стоянова Спасова

 

 

Илия Дончев Чунчуков

 

 

Васил Петров Иванов

 

 

Екатерина Ганчева Кирова

 

 

Катя Смиленова Шопова

 

 

Надка Елкова Смиленова

 

 

Александрина Койчева Такучева

 

 

Дело Бойчев Филипов

 

 

Цветана Петрова Василева

 

 

Стойна Динчева Караджова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 15:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол