Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 319-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Самуил, област Разград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-249 от 13.08.2011 г. от кмета на Самуил, област Разград, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Самуил.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател на ОИК в община Самуил.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Самуил, област Разград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивелин Белчев Рашков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кремена Цонева Неделчева

 

СЕКРЕТАР:

Севим Халилова Рамаданова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Милен Георгиев Митев

 

 

Боряна Красимирова Балканска

 

 

Цветанка Ангелова Кулишева

 

 

Христо Крумов Христов

 

 

Александър Красимиров Атанасов

 

 

Ивелин Стефанов Недков

 

 

Мехмед Кахри Мехмед

 

 

Аксел Неджатин Мехмед

 

 

Осман Исмаил Хюдаим

 

 

Айтен Али Ибрям

 

 

Реджеб Енвер Мехмед

 

 

Исмаил Хълми Исмаил

 

 

Мелтен Селим Билял

 

 

Мелегбер Ибраим Селиман

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 15:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол