Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 322-ЕП
София, 09.05.2014

ОТНОСНО: жалба от Асан Ибрям Асан с искане за откриване на избирателна секция гр. Колобжег, Република Полша, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-04-01-53 от 08.05.2014 г. на ЦИК от Министерството на външните работи, с което ни уведомяват за грама с изх. № Пр-155 от 07.05.2014 г. от Посолството на Република България във Варшава, Полша, и постъпила жалба по електронната поща от Асан Ибрям Асан от 04.05.2014 г.

С жалбата се изразява голямото съжаление на българската общност в гр. Колобжег, Полша, от факта, че в Решение ЕП-277 от 03.05.2014 г. на Централната избирателна комисия, с което са определени местата в държавите, където ще се образуват избирателни секции извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., горепосоченият град не фигурира.

В жалбата се излагат твърдения, че от общността са направили необходимото за откриване на избирателна секция в желаното от тях населено място, подавайки нужния брой заявления. Освен това се твърди, че има и втора пратка със заявления, подадени по пощата с пощенско клеймо от 28.04.2014 г., получена в посолството на 30.04.2014 г. (пратка № 00259007734041595397), като за същите се посочва, че не са обработени в информационния масив на ЦИК.

Направено е искане за коригиране на горепосоченото решение на Централната избирателна комисия като гр. Колобжег, Полша, да бъде вписан в списъка на местата, където ще се открият секции извън страната.

Подадената жалбата не е подписана от Асан Ибрям Асан, представляващ българската общност в гр. Колобжег, Полша.

С грама № Пр-17-155 от 07.05.2014 г. Посолството на Република България в Полша изразява становище, че твърдението в жалбата за събрани „необходим брой заявления за откриване на секция" не отговаря на истината, както и че искането за откриване на избирателна секция в гр. Колобжег, Полша, не отговаря на условията нито на чл. 14, т. 2 от Изборния кодекс за подадени най-малко 40 редовни заявления, нито на чл. 14, т. 4 от Изборния кодекс. Посочени са и мотиви за поддържаното становище.

Централната избирателна комисия намира така подадената жалба за нередовна, тъй като е без подпис на подател, независимо от това, разгледана по същество е неоснователна.

С оглед изясняване на случая бе направена проверка на подадените заявления за гр. Колобжег в информационния масив на Централната избирателна комисия, от която се установи: от получените на 29.04.2014 г. по пощата в един плик 32 (тридесет и два) броя заявления, в масив на ЦИК са потвърдени 29 (двадесет и девет) и непотвърдени 3 (три); от получените на 30.04.2014 г. по пощата 18 (осемнадесет) броя заявления се заявява желание за участие на изборите, съответно във Виена - 1 брой; Лекница 68-208 (пощенският код съответства на Лекница) - 17 броя заявления, на които в долния десен ъгъл има вписване „Kolobrzeg 78-100". От тях в масива на ЦИК 4 не бяха открити, а 13 са потвърдени заявления, като подадени за гласуване в гр. Лекница.

Централната избирателна комисия възприема изцяло изразеното становище на Посолството на Република България в Полша по изложените в него мотиви.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалбата на Асан Ибрям Асан с искане за откриване на избирателна секция гр. Колобжег, Република Полша, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.05.2014 в 14:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол