Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 323-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Карнобат, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-127 от 10.08.2011 г. са постъпили от кмета на община Карнобат, област Бургас, писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Карнобат.

Не е постигнато съгласие по предложението за председател, заместник-председател и секретар на ОИК в община Карнобат.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Карнобат, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кръстю Георгиев Георгиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитър Иванов Димитров

 

СЕКРЕТАР:

Дарина Димитрова Вълчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Христо Георгиев Георгиев

 

 

Стефка Томова Вълкова

 

 

Таньо Генков Чакъров

 

 

Дончо Динев Дончев

 

 

Зоя Колева Чанкова

 

 

Неделина Вълкова Ценова

 

 

Лидия Иванова Стоянова

 

 

Петя Христова Милкова

 

 

Станка Русева Савова

 

 

Ганчо Денев Ганчев

 

 

Таня Иванова Борисова

 

 

Христина Василева Бабалиева

 

 

Мехмед Халил Рамадан

 

 

Руси Атанасов Атанасов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 15:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол