Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 324-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Царево, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-29 от 08.08.2011 г. от кмета на община Царево, област Бургас, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Царево.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Царево.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Царево, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Янчев Николов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мария Никилова Велчева

 

СЕКРЕТАР:

Таня Димова Фешева-Чавдарова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Тодорова Гърланова-Александрова

 

 

Събка Коева Георгиева

 

 

Добрин Рачев Стоянов

 

 

Анна Ничкова Койчева

 

 

Гергана Георгиева Иванова

 

 

Рейхан Рафедов Балджиев

 

 

Евтим Киряков Евтимов

 

 

Калинка Алексиева Янкова

 

 

Донка Георгиева Туркеджиева

 

 

Светлана Николаева Мицик

 

 

Дафинка Василева Тигарова

 

 

Мариана Димитрова Димитрова

 

 

Милена Григорова Димитрова

 

 

Теодора Димитрова Ненова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 15:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол