Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 325-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Котел, област Сливен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Котел, област Сливен, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-275 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Котел.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Котел, област Сливен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кольо Иванов Косев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росен Василев Хъндърчев

 

СЕКРЕТАР:

Ренета Мартинова Христова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Елена Спирова Узунова

 

 

Даниела Иванчева Пенева

 

 

Георги Пенев Георгиев

 

 

Недко Ненков Катреков

 

 

Ваня Георгиева Ненчева

 

 

Николай Стефанов Раев

 

 

Георги Йорданов Матеев

 

 

Събина Георгиева Георгиева

 

 

Красимир Парушев Неделчев

 

 

Диана Иванова Кирова

 

 

Рефие Ахмедова Адемова

 

 

Екатерина Василева Дончева

 

 

Стефка Димитрова Куцарова

 

 

Радостина Жечева Кънева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол