Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 329-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Годеч, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Годеч, Софийска област, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-210 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Годеч.

При направената проверка се установи, че предложената Сашка Иванова Борисова за член на ОИК не е представила диплома за висше образование, поради което следва да бъде назначена Катя Петрова Трифонова, предложена от същата политическа сила.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Годеч, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Огнян Любенов Ненчев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мариана Иванова Савова

 

СЕКРЕТАР:

Борис Сотиров Станков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Борис Йотов Иванов

 

 

Виолета Йорданова Сотирова

 

 

Ирена Руменова Николова

 

 

Галина Илиева Кирилова

 

 

Катя Петрова Трифонова

 

 

Ася Димитрова Георгиева

 

 

Младен Николов Илиев

 

 

Лора Василева Йорданова

 

 

Цветанка Петрова Евлогиева

 

 

Антоанета Василева Гергова

 

 

Мария Христова Телбизова

 

 

Тодор Димитров Тодоров

 

 

Диана Тодорова Михайлова

 

 

Йордан Иванов Йорданов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол