Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 336-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Доспат, област Смолян, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Доспат, област Смолян, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-283 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Доспат.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Доспат, област Смолян, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мирослав Елтимиров Архипов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Пейо Евтимов Горов

 

СЕКРЕТАР:

Красимир Евтимов Горов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Емилия Руменова Рашинова

 

 

Искра Недкова Емилова

 

 

Красимир Руменов Ферев

 

 

Емил Златков Пържанов

 

 

Светлин Севдалинов Бърчинков

 

 

Милен Дамянов Танев

 

 

Анелия Недкова Пържанова

 

 

Бойко Деянов Моллов

 

 

Емил Велинов Младенов

 

 

Али Рафатов Заимов

 

 

Фикри Шабанов Хърлов

 

 

Лидия Велинова Димитрова

 

 

Боян Руменов Бумбов

 

 

Велин Лилков Плявов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол