Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 338-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Троян, област Ловеч, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-61 от 09.08.2011 г. от кмета на община Троян, област Ловеч, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведена консултация на 26.07.2011 г.

Протоколът не е подписан от представителя на ПП "Атака", поради което не е налице постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя, поименния състав и заемането на ръководните длъжности в Общинската избирателна комисия в община Троян.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Троян, област Ловеч, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емил Дамянов Цветанов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Никола Тодоров Василевски

 

СЕКРЕТАР:

Христо Колев Варчев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Светла Димитрова Влаховска-Станчева

 

 

Румен Йорданов Димитров

 

 

Румяна Горанова Цветкова

 

 

Любен Иванов Раев

 

 

Дария Цочева Стоименова

 

 

Свилен Енчев Димитров

 

 

Павлина Минкова Комитова

 

 

Пламен Цочев Цвятков

 

 

Дочо Христов Желязков

 

 

Диана Христова Димитрова

 

 

Севил Юсеинова Кабакчиева-Толева

 

 

Митко Асенов Илиев

 

 

Менекше Ахмедова Мехмедалиева

 

 

Мариета Богданова Шишманова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол