Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 34
София, 30.03.2014

ОТНОСНО: постъпили предложения от български неправителствени организации за участие в Обществения съвет

В определения с Решение № 17 от 26 март 2014 г. на ЦИК срок в ЦИК са постъпили 16 заявки за участие в Обществения съвет от български неправителствени организации:

Вх. № 99-4/24.03.2014 г. - от Института за развитие на публичната среда; вх. № 99-5/24.03.2014 г. - от Асоциация за реинтеграция на осъдени лица (АРОЛ); вх. № 99-6/24.03.2014 г. - от сдружение „Нова алтернатива"; вх. № 99-11/26.03.2014 г. - от Европейско общество за защита на човешките права - България; вх. № 99-12/26.03.2014 г. - от Асоциация „Прозрачност без граници"; вх. № 99-13/26.03.2014 г. - от Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ); вх. № 99-14/26.03.2014 г. - от Института за модерна политика и Асоциацията на младите юристи;  вх. № 99-16/27.03.2014 г. - от Българско сдружение за честни избори и граждански права - Пловдив; вх. № 99-17/27.03.2014 г. - от фондация „Младежка толерантност"; вх. № 99-№ 18/28.3.2014 г. - от сдружение „България на гражданите"; вх. № 99-19/28.03.2014 г. - от „Федерация на независимите студентски дружества"; вх. № 99-24/28.03.2014 - от сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права - национална асоциация"; вх. № 99-25/28.03.2014 г. - от сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права - Плевен"; вх. № 99-26/28.03.2014 г. - от „Български републикански институт"; вх. № 99-27/28.03.2014 г. - от Институт за социална интеграция; вх. № 99-28/28.03.2014 г. - от „Гражданска инициатива за нов обществен договор", „Коалиция за протеста" и „Орлов мост за промяна".

Подадените заявки за участие в Обществения съвет от българските неправителствени организации, с изключение на вх. № 99-28/28.03.2014 г. - от „Гражданска инициатива за нов обществен договор", „Коалиция за протеста" и „Орлов мост за промяна", отговарят на изискванията на разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от ИК и Решение № 17 от 26 март 2014 г. на ЦИК, поради което техните представители следва да бъдат поканени да присъстват на първото заседание на Обществения съвет, насрочено за 31 март 2014 г. от 14,00 ч.

По отношение на заявка вх. № 99-28/28.03.2014 г., подадена от Светозар Стоянов Съев от името на „Гражданска инициатива за нов обществен договор", „Коалиция за протеста" и „Орлов мост за промяна" ЦИК намира, че посочените организации не следва да бъдат поканени за участие в Обществения съвет, тъй като същите не отговарят на условията за участие в Обществения съвет, предвидени в чл. 55, ал. 1 от ИК и Решение № 17 от 26 март 2014 г. на ЦИК, а именно не са били регистрирани като наблюдатели в избори.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 17 от 26 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Поканва за участие в първото заседание на Обществения съвет, насрочено за 31 март 2014 г. от 14,00 ч. следните представители на български неправителствени организации, участвали като наблюдатели в избори:

1.1. Антоанета Цонева - Институт за развитие на публичната среда;

1.2. Даниел Стоянов - Асоциация за реинтеграция на осъдени лица (АРОЛ);

1.3. Йорданка Бачева - Сдружение „Нова алтернатива";

1.4. Ивайло Цонев - Европейско общество за защита на човешките права - България;

1.5. Калин Славов - Асоциация „Прозрачност без граници";

1.6. Михаил Мирчев - Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ);

1.7. Емилия Друмева - Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи;

1.8. Йордан Памуков - Българско сдружение за честни избори и граждански права - Пловдив;

1.9. Сезгин Мехмед - Фондация „Младежка толерантност";

1.10. Веселина Кирилова-Стаменова - Сдружение „България на гражданите";

1.11. Божидар Василев - Федерация на независимите студентски дружества;

1.12. Антон Хиджов - Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация;

1.13. Пройчо Караиванов - Българско сдружение за честни избори и граждански права - Плевен;

1.14. Ралица Славчева - Български републикански институт;

1.15. Галина Асенова - Институт за социална интеграция.

2. Поканените български неправителствени организации, участвали като наблюдатели в избори, които не са приложили към заявката или са приложили в непълнота към заявката документите по т. 4 от Решение № 17 от 26 март 2014 г. на ЦИК, следва в срок до 10 април 2014 г. да представят липсващите документи.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.03.2014 в 19:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол