Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 343-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Несебър, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-128 от 11.08.2011 г. от кмета на община Несебър, област Бургас, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Несебър.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за ръководство на ОИК в община Несебър, като всяка от участвалата в консултациите политическа партия и коалиция от партии са представили мотиви за своето несъгласие.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Несебър, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елица Петрова Моева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йордан Раев Раев

 

СЕКРЕТАР:

Йоана Славчева Гиздова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Петров Петрохански

 

 

Екатерина Евгениева Ненова

 

 

Гергана Атанасова Пределиева

 

 

Александър Стоилов Александров

 

 

Ася Христова Сотирова

 

 

Стоянка Чанева Димова

 

 

Иво Веселинов Цанев

 

 

Десислава Николова Николова

 

 

Георги Христов Когелов

 

 

Фатме Юсуф Чолак,

 

 

Христо Павлов Павлов

 

 

Хатидже Алиева Исмаилова

 

 

Георги Янков Георгиев

 

 

Светослава Димитрова Наумова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол