Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 344-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мездра, област Враца, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-150 от 11.08.2011 г. от кмета на община Мездра, област Враца, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Мездра.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за председател и заместник-председател на ОИК в община Мездра.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Мездра, област Враца, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иво Петров Францов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ива Кирова Кирова

 

СЕКРЕТАР:

Стефан Любомиров Стаменов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Виржиния Любомирова Диковска

 

 

Йорданка Красимирова Владимирова

 

 

Соня Миленкова Младенова

 

 

Павлин Цветославов Мудров

 

 

Гълъбина Иванова Дочева

 

 

Валери Кръстев Кръстев

 

 

Цветана Иванова Лилова

 

 

Данаил Димитров Сираков

 

 

Методи Калинов Стоянов

 

 

Диляна Иванова Николова

 

 

Галина Кръстева Шиперкова

 

 

Пламен Димитров Петров

 

 

Веселин Кръстев Кръстев

 

 

Паулина Ивайлова Алексиева-

Цанова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол