Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 345-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ивайловград, област Хасково, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-213  от 12.08.2011 г. от кмета на община Ивайловград, област Хасково, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Силистра.

Не е постигнато съгласие по предложенията за председател, зам. председател и секретар на ОИК в община Ивайловград.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ивайловград, област Хасково в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йордан  Николов Араджиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Татяна Сотирова Ялъмова

 

СЕКРЕТАР:

 Кера Страхилова Ванкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Софка Димитрова Деведжиева

 

 

Иван Димитров Андонов

 

 

Стеляна Георгиева Карачомакова

 

 

Георги Петков Димитров

 

 

Димитър Иванов Пурнаров

 

 

Елисавета Василева Палова

 

 

Будинка Генчева Коларова

 

 

Милена Георгиева Танева

 

 

Таня Обретенова Тамахкярова

 

 

Магда Николова Райкова

 

 

Филип Орлинов Касабов

 

 

Веселин Тодоров Георгиев

 

 

Невена Красимирова Аргирова

 

 

Величка Иванова Попова-Козарева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол