Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 346-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-261 от 15.08.2011 г. от заместник-кмета на община Пазарджик, област Пазарджик, оправомощен със заповед № 1690 от 29.07.2011 г. от кмета на община Пазарджик, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г. и 10.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Пазарджик.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател и за секретар на ОИК в община Пазарджик.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Димитрова Герова-Тодорова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Йордан Кирилов Кожухаров

 

СЕКРЕТАР:

Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Стоян Петьов Бабачев

 

 

Мирослав Христов Миков

 

 

Георги Лазаров Добрев

 

 

Христина Геомарова Ганчева

 

 

Юлиян Димитров Гацев

 

 

Мариана Василева Попова

 

 

Елена Кръстева Попова

 

 

Нина Василева Млеканова

 

 

Христо Ботев Стоименов

 

 

Марин Христов Янков

 

 

Никол Димитрова Иванова

 

 

Малина Георгиева Консулова-Златева

 

 

Стойко Николов Власев

 

 

Лъчезар Николаев Минев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.08.2011 в 11:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол