Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 347-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Николаево, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-203  от 12.08.2011 г. от кмета на община Николаево, област Стара Загора, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 10.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Николаево.

Не е постигнато съгласие по предложенията за зам.-председател на ОИК в община Николаево.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Николаево, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дечко Генчев Дечков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Веселин Димитров Видолов

 

СЕКРЕТАР:

Златка Стоилова Пенчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Стефка Койчева Бъчварова

 

 

Таня Иванова Костадинова

 

 

Христина Христова Колева

 

 

Марияна Боянова Такворова

 

 

Мария Славова Андреева

 

 

Радка Василева Бъчварова

 

 

Марийка Димитрова Шопова-Панчева

 

 

Янка Петкова Величкова

 

 

Стефка Нинова Навущанова

 

 

Анета Георгиева Нейчева

 

 

Васка Радкова Колева

 

 

Пенка Петрова Димитрова

 

 

Йовелина Миткова Петкова

 

 

Николина Ненова Петрова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол