Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 348-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бургас, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-60 от 09.08.2011 г. от кмета на община Бургас, област Бургас, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Бургас, както и за председател  и заместник-председател.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за секретар на ОИК в община Бургас.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бургас, област Бургас, в състав от 25 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елка Тодорова Трендафилова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Георгиева Каменова

 

СЕКРЕТАР:

Михаил Димитров Хаджиянев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Валентина Николова Стоянова

 

 

Даниела Николова Николова

 

 

Стоян Василев Арнаудов

 

 

Таня Иванова Стоянова-Рангелова

 

 

Димитър Руменов Трошев

 

 

Румяна Ивайлова Цветкова

 

 

Наталия Здравкова Минкова

 

 

Александър Григоров Кръстанов

 

 

Пламена Танева Троева

 

 

Иван Евгениев Илиев

 

 

Силвия Полихронова Божинова

 

 

Божан Желязков Божанов

 

 

Любима Тодорова Бургазлиева

 

 

Константин Банов Костов

 

 

Силвия Петрова Тотева

 

 

Севим Неджатиева Ахмедова

 

 

Имухан Самин Хюсеин

 

 

Росица Велчева Димова

 

 

Виждан Насуф Аслан

 

 

Иван Георгиев Иванов

 

 

Богдана Маринова Апостолова

 

 

Теодор Петков Трайков

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол