Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 350-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ракитово, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-208 от 12.08.2011 г. от кмета на община Ракитово, област Пазарджик, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 10.08.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Ракитово, както и за председател  и зам.-председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за  секретар на ОИК в община Ракитово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ракитово, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Катя Аврамова Колева-Дузова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Антонова Арабова

 

СЕКРЕТАР:

Магдалена Василева Гатева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Костадинка Георгиева Янева

 

 

Ангел Кирилов Русков

 

 

Ана Николова Вандева

 

 

Искра Миранова Горанова

 

 

Соня Христова Сестримска

 

 

Надежда Симеонова Тодорова

 

 

Петя Живкова Ташева

 

 

Елена Георгиева Божанова-Гърданова

 

 

Марияна Велева Стоилова

 

 

Ели Кочова Трендафилова

 

 

Емилия Алексиева Радкова

 

 

Али Ахмедов Трончев

 

 

Елена Христова Попчева

 

 

Юлия Емилова Раданова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол