Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 351-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ветово, област Русе, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-279 от 15.08.2011 г. от кмета на Ветово, област Русе, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Ветово.

Не е постигнато съгласие по предложението относно заместник-председател и секретар на ОИК в община Ветово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ветово, област Русе, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефан Георгиев Ангелов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Георги Иванов Петров

 

СЕКРЕТАР:

Татяна Петкова Бойчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Яница Кирова Рачева

 

 

Иванка Борисова Пенкова

 

 

Хатидже Мехмедова Узунова

 

 

Мария Чавдарова Добрева

 

 

Теодора Тошева Тодорова-Неделчева

 

 

Даринка Кирилова Петкова

 

 

Александра Колева Денчева

 

 

Никола Иванов Стоянов

 

 

Наташа Динкова Добрева

 

 

Тезджан Хамидова Ангелова

 

 

Неджля Мурадова Ризова

 

 

Севинч Зюхтюева Реджебова

 

 

Елица Илиева Върбанова

 

 

Мерлин Илмаз Шемсидин

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол