Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 352-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Борован, област Враца, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-85 от 10.08.2011 г. от кмета на община Борован, област Враца, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Борован, както и за заместник-председател  на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за председател  и секретар на ОИК в община Борован.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Борован, област Враца, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галя Петрова Йонова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тихомир Димитров Маринов

 

СЕКРЕТАР:

Румяна Илиева Тодорова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пенка Иванова Илиева

 

 

Мирослава Танчева Георгиева

 

 

Петрана Гошева Цветкова

 

 

Валя Борисова Поповска-Димитрова

 

 

Петър Тонов Поповски

 

 

Цветелина Красимирова Тодорова

 

 

Силвия Тодорова Ангелова

 

 

Петър Митков Танаицов

 

 

Лъчезар Боянов Бичовски

 

 

Анастасия Лозанова Кичукова

 

 

Ния Гошева Димитрова

 

 

Детелина Владимирова Тодорова

 

 

Наташка Емилова Найденова

 

 

Десислава Николаева Марковска

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол