Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 354-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Омуртаг, област Търговище, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-97 10.08.2011 г. от кмета на община Омуртаг, област Търговище, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Омуртаг.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател на ОИК в община Омуртаг.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Омуртаг, област Търговище, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Маринова Петрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Атанас Цветанов Димитров

 

СЕКРЕТАР:

Красимир Петков Пейков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мина Илиева Илиева

 

 

Тодорка Димитрова Димитрова

 

 

Златинка Тодорова Стаменова

 

 

Сибила Ивалинова Захариева

 

 

Маргарита Калчева Ганева

 

 

Иванка Гочева Вълчанова

 

 

Любчо Велинов Максимов

 

 

Радка Йорданова Рашева

 

 

Петко Тончев Найденов

 

 

Алберт Адалбертов Бутрев

 

 

Мехмед Гюлбахаров Мюляимов

 

 

Халиме Ахмедова Адемова

 

 

Йовчо Георгиев Велинов

 

 

Юлиан Йорданов Младенов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол