Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 355-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Попово, област Търговище, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-194 от 12.08.2011 г. от кмета на община Попово, област Търговище, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 09.08.2011 г. и 10.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Попово.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател на ОИК в община Попово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Попово, област Търговище, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Бисерка Рачева Рачева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Данчо Колев Николаев

 

СЕКРЕТАР:

Дамян Николов Дамянов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Румен Георгиев Кьосев

 

 

Иван Владимиров Иванов

 

 

Кръстю Петров Иванов

 

 

Йоана Тодорова Вълчева

 

 

Росица Йорданова Георгиева

 

 

Мехмед Мехмедов Адемов

 

 

Иван Стоянов Иванов

 

 

Цоньо Денев Черкезов

 

 

Мария Вичева Вичева

 

 

Айтен Мехмедова Мехмедова

 

 

Халил Хасанов Халилов

 

 

Павлина Иванова Димитрова

 

 

Димитринка Кънева Великова

 

 

Драгомир Радославов Димов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол