Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 357-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Руен, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-119 от 11.08.2011 г. от кмета на община Руен, област Бургас, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Руен, както и за секретар на ОИК.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за председател и заместник-председател на ОИК в община Руен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Руен, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Богдана Стоянова Дарачева-

Нейкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йорданка Георгиева Ангелова

 

СЕКРЕТАР:

Христо Иванов Пурнаров

 

ЧЛЕНОВЕ:

Веселина Стоянова Димитрова

 

 

Фатме Рашид Халил

 

 

Бекир Февзи Бекир

 

 

Мехнур Якубова Осман

 

 

Ясемин Ферадова Шюкриева

 

 

Шенай Мустафа Ходжа-Хюсеинали

 

 

Дарина Дянова Кирякова

 

 

Бинназ Хюсеин Четин

 

 

Мехмед Расим Ахмед

 

 

Мустафа Халис Ахмед

 

 

Али Осман Хаккъ

 

 

Иванка Демирева Филипова

 

 

Фатме Мустафа Ахмед

 

 

Красимира Димитрова Томова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол