Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 361-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Благоевград, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-112 от 10.08.2011 г. от кмета на община Благоевград, област Благоевград, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 03.08.2011 г. и 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя  на Общинската избирателна комисия в община Благоевград.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за секретар на ОИК в община Благоевград.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Благоевград, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветанка Василева Терзийска

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йордан Стефанов Симонски

 

СЕКРЕТАР:

Елена Христова Димитрова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Чавдар Максимов Молов

 

 

Мая Януш Драгиева

 

 

Васил Михайлов Стоянов

 

 

Маргарита Кръстева Тодорова

 

 

Димитър Станкев Колев

 

 

Стоян Борисов Терзийски

 

 

Лиляна Георгиева Войнова

 

 

Елена Иванова Панчева

 

 

Бойка Николова Юсева

 

 

Стоян Христов Христов

 

 

Зоя Георгиева Костадинова

 

 

Пенка Димитрова Хамамджиева

 

 

Виолета Методиева Джалева

 

 

Светлана Николова Радулова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол