Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 364-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Искър, област Плевен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-164 от 11.08.2011 г. от кмета на община Искър, област Плевен, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 01.08.2011 г. и 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Искър, както и за председател на ОИК.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Искър.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Искър, област Плевен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Павлина Александрова Димитрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветанка Борисова Илиевска

 

СЕКРЕТАР:

Цветанка Иванова Стефанова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Иван Мончев Мончев

 

 

Галина Благомирова Огнянова

 

 

Виолета Георгиева Целова

 

 

Галя Любомирова Диловска

 

 

Мирослав Здравков Петров

 

 

Емилия Аспарухова Кирчева-Симеонова

 

 

Десислава Павлинова Салашка

 

 

Петруша Иванова Цветкова

 

 

Георги Димитров Ниновски

 

 

Ани Методиева Емилова

 

 

Емилия Христова Маневска

 

 

Николай Василев Николовски

 

 

Венета Стаменова Гатийска

 

 

Васил Маринов Горанов

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол