Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 396-ЕП
София, 16.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ОРЛОВ МОСТ – ЗА ПРОМЯНА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-00-327 от 16.05.2014 г. от сдружение „ОРЛОВ МОСТ - ЗА ПРОМЯНА", представлявано от Янаки Ганчев Ганчев - председател, чрез пълномощника Светозар Стоянов Съев, регистрирано с Решение на ЦИК № 303-ЕП от 8 май 2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Янаки Ганчев Ганчев, представляващ сдружението в полза на Светозар Стоянов Съев и на 26 (двадесет и шест) лица - представители на сдружение „ОРЛОВ МОСТ - ЗА ПРОМЯНА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 упълномощени представители на Сдружение „ОРЛОВ МОСТ - ЗА ПРОМЯНА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Емил Желев Димитров
2. Любомир Николов Видев
3. Петрозар Мянков Филипов
4. Симеон Николов Борисов
5. Ивайло Стоянов Съев
6. Александър Бойков Караджов
7. Марио Георгиев Камишев
8. Георги Любомиров Желязков
9. Румен Костадинов Райков
10. Иван Мирославов Георгиев
11. Петър Милков Йовчев
12. Борислав Станиславов Димитров
13. Любена Миткова Начева
14. Николай Иванов Брандински
15. Боряна Маринкова Тричкова
16. Мариана Константинова Бензайъс
17. Галина Савчева Димитрова
18. Евгени Гатев Гатев
19. Сергей Минков Хасъмски
20. Владимир Иванов Величков
21. Александър Кирилов Свраков
22. Елин Андонов Андонов
23. Стоян Михайлов Тодоров
24. Панталей Георгиев Кочорапов
25. Ивайло Валентинов Дуков
26. Андрей Красимиров Андреев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.05.2014 в 01:47 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол