Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 400-ЕП
София, 17.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-97/16.05.2014 г. от сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ", представлявано от Карлос Арналдо Контрера - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 08.05.2014 г. по ф.д. № 823/2008 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Карлос Арналдо Контрера, представляващ сдружението, в полза на 222 (двеста двадесет и две) лица - представители на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 214 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ", както следва:

 

1. Анета Алекксиева Кьосева
2. Михаела Евгениева Михайлова
3. Бойка Георгиева Цекова
4. Милена Георгиева Стоянова
5. Емилия Петрова Петрова
6. Пепа Василева Костакиева
7. Ивайло Илиев Георгиев
8. Мария Христова Стоева
9. Величко Иванов Величков
10. Светла Василева Христофорова
11. Вяра Младенова Цекова
12. Красимир Боянов Кьосев
13. Борислав Венциславов Богоев
14. Анелия Симеонова Велева
15. Здравка Асенова Велева
16. Снежанка Димитрова Пейчинова- Велиова
17. Лейла Атанасова Сюлемезова
18. Мария Стоянова Пердухова
19. Нели Христова Илиева
20. Мартина Иванова Василева
21. Милена Миткова Димитрова
22. Людмила Благоева Денчева
23. Ана-Мария Стефанова Крайчева
24. Златка Крумова Бонева
25. Александър Трендафилов Попов
26. Димитров Йорданов Лесов
27. Петя Давидова Драгойчева
28. Дидка Владова Лесова
29. Мария Владимирова Костакиева
30. Силвия Димитрова Маринова
31. Румяна Методиева Попова
32. Вили Василева Василева
33. Васил Минков Кънчевски
34. Ненко Генов Урумов
35. Мая Илиева Мартева
36. Борислава Бориславова Богоева
37. Деница Дениславова Станчева
38. Радосвета Йосифова Бладенова-Богоева
39. Гергана Стефанова Керезова
40. Лидия Борисова Николова
41. Светла Петрова Добрева
42. Цветанка Евтимова Янева
43. Кирил Василев Лазов
44. Жанет Пламенова Балчева
45. Мария Славчева Зарева
46. Иван Иванов Илчев
47. Васил Александров Пенков
48. Лидия Василева Топчийска
49. Роберт Деянов Свещаров
50. Екатерина Иванова Радулова
51. Марина Брайкова Врачева
52. Пламен Данаилов Поборников
53. Михаил Петров Вангелов
54. Татяна Иванова
55. Ирина Благоева Димитрова
56. Тоедора Таскова Тончева
57. Росица Йорданова Петрова
58. Николай Николаев Ангелов
59. Красимир Марио Стоянов
60. Кристиян Петров Байданов
61. Живко Илиев Георгиев
62. Александър Димитров Василев
63. Спас Златков Спасов
64. Симеон Кънчев Стефанов
65. Пламен Георгиев Петков
66. Евелина Стефанова Пилитова
67. Ангел Минчев Истилиянов
68. Божидар Йорданов Атанасов
69. Весела Йорданова Драгановска
70. Елисавета Ценова Богданова
71. Мария Петрова Богданова
72. Росица Драганова Димитрова
73. Иван Димчев Димов
74. Мария Костадинова Пилитова
75. Светозар Василев Иванов
76. Владимир Георгиев Георгиев
77. Десислава Григорова Кънчевска
78. Иванка Георгиева Георгиева
79. Нели Георгиева Георгиева
80. Десислава Огнянова Трифонова
81. Илка Маринова Григорова
82. Елка Иванова Георгиева
83. Евелина Методиева Шопска-Йоргова
84. Галина Пенева Димитрова
85. Митко Йорданов Димитров
86. Теменужка Петрова Маркова
87. Стефка Методиева Вучкова
88. Тинка Борисова Георгиева
89. Христо Павлов Гергов
90. Мария Борисова Христова
91. Таня Георгиева Георгиев
92. Ивета Иванова Сариева
93. Милен Есенов Сариев
94. Ани Миленова Сариева
95. Румяна Георгиева Гочева
96. София Димитрова Василева
97. Станка Борисова Глинджева
98. Иванка Кирилова Тотева
99. Татяна Владова Вирчева
100. Глория Димитрова Василева
101. Христо Петков Илиев
102. Васил Асенов Симов
103. Миледи Кирилова Минчева
104. Грозданка Иванова Кръстева
105. Любомир Христов Гергов
106. Стоян Георгиев Стоянов
107. Веселин Симеонов Георгиев
108. Божидар Антонов Кръстев
109. Стоян Димитров Иванов
110. Андрей Божков Балчев
111. Александър Божков Балчев
112. Иво Евгениев Тишев
113. Цветан Петков Елиев
114. Георги Борисов Атанасов
115. Ирина Йорданова Атанасов
116. Маргаритка Йорданова Русинова
117. Билянка Георгиева Атанасова
118. Ася Ангелова Цветанова
119. Радост Александрова Богданова
120. Цветанка Йорданова Панева
121. Георги Борисов Гайдаров
122. Ани Йорданова Тодорова
123. Илко Богданов Марков
124. Никулина Николова Маркова
125. Вили Кръстева Петкова
126. Силвия Пламенова Тодорова
127. Виолета Александрова Шуманова
128. Тодор Петров Тодоров
129. Владимир Павлов Ангелов
130. Божияна Валентинова Георгиева
131. Павел Александров Олейников
132. Зоран Атанасовски
133. Гордана Тръпчевска
134. Марин Минчев Пенчев
135. Магдалена Тодорова Илиева
136. Елизабета Маринова Пейчева
137. Велико Симеонов Маринов
138. Стоянка Василева Великова
139. Бисер Атанасов Великов
140. Елка Иванова Великова
141. Сокол Йовчев Петров
142. Мариета Желязкова Петрова
143. Георги Димитров Стоянов
144. Георги Здравков Иванов
145. Недялко Христов Недялков
146. Десислава Иванова Димчева
147. Милена Атанасова Гочева
148. Стоян Дечев Иванов
149. Снежана Димитрова Джамбазова
150. Валентинка Николаева Стоянова
151. Съботин Маринов Върбанов
152. Стоянка Иванова Енева
153. Дани Евлогиев Беров
154. Иван Павлов Иванов
155. Пламен Тодоров Тодоров
156. Марина Маринова Янакиева
157. Радка Вачкова Петрова
158. Гинка Трифонова Тодорова
159. Теодор Юлиянов Пасев
160. Ивайло Кирилов Иванов
161. Мария Христова Великова
162. Веселина Петкова Дечева
163. Александър Росенов Камбуров
164. Евгени Владимиров Великов
165. Йордан Спасов Йорданов
166. Зина Георгиева Динева
167. Биляна Симеонова Борисова
168. Петко Дамянов Петков
169. Деян Ангелов Стайков
170. Искрена Тодорова Стайкова
171. Ваня Трифонова Димитрова
172. Атанаска Георгиева Емануилова
173. Красимира Добринова Кънчева
174. Мирослав Насков Йорданов
175. Тодор Радев Терзиев
176. Божидар Илиянов Василев
177. Пламен Георгиев Петров
178. Светла Пеева Александрова
179. Мехмет Али Селим
180. Христо Маринов Христов
181. Бисер Векилов Кехайов
182. Никола Димитров Рахов
183. Ренгинар Илиева Муса
184. Методи Йорданов Методиев
185. Цветомир Христов Димитров
186. Христина Петрова Димитрова
187. Стефка Коева Сапунджиева
188. Камен Димитров Сапунджиев
189. Мариана Върбанова Йорданова
190. Нели Тодорова Благоева
191. Светозара Йорданова Йорданова
192. Михаил Владимиров Иванов
193. Мехмед Недретов Мехмедов
194. Гюлджихан Велиханова Мехмедова
195. Румянка Пенчева Петкова
196. Гюлзаде Салиева Мемишева
197. Мериман Мемишева Ашимова
198. Петранка Кръстева Иванова
199. Здравко Димов Билчев
200. Кръстина Димитрова Димитрова
201. Милица Цонева Кирилова
202. Силвана Костадинова Стоянова
203. Денислав Ценков Петров
204. Минка Кънчева Колева
205. Дияна Иванова Йорданова
206. Доцка Иванова Кирова
207. Светлин Стоянов Маринов
208. Сергей Евгениев Драганов
209. Пенка Димитрова Радева-Минкова
210. Стоян Минков Мичев
211. Диян Юлиянов Димов
212. Людмил Юлиянов Димов
213. Николетка Илиева Николова
214. Сузан Мехмедова Антонова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.05.2014 в 01:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол