Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 401-ЕП
София, 17.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на анкетьори на „МЕДИАНА” ООД, агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е искане вх. № ЕП-20-410 от 16.05.2014 г. на ЦИК от Кольо Колев - представляващ „МЕДИАНА" ООД, регистрирано с Решение на ЦИК № 386-ЕП от 16.05.2014 г. като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Искането е за регистрация на пет лица като анкетьори в три секции, останали непопълнени с анкетьорски екипи поради отказана регистрация от ЦИК.

След извършена проверка на предложените от агенцията нови лица за анкетьори, резултатът от която е представен с вх. № ЕП-00-330 от 16.05.2014 г. на ЦИК, се установи, че не са налице пречки посочените лица да бъдат регистрирани като анкетьори на „Медиана" ООД.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 279-ЕП от 3 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА посочените в искането лица като анкетьори на „МЕДИАНА" ООД, регистрирано с Решение на ЦИК № 386-ЕП от 16.05.2014 г. като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.05.2014 в 01:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол