Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 402-ЕП
София, 17.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-100/16.05.2014 г. от фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", представлявана от Валентин Йовков Тончев - президент, регистрирана с Решение на ЦИК № 284-ЕП от 04.05.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Йовков Тончев, представляващ фондацията в полза на 52 (петдесет и две) лица - представители на фондацията „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 52 упълномощени представители на фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Коста Костов Станчев
2 Николай Петров Николов
3 Сами Якуб Юсеин
4 Зейнел Хашъмов Кехайов
5 Искрен Фотев Желев
6 Ашкън Метханов Новманов
7 Мензухе Реджеб Чакър
8 Фейзула Садула Фейзула
9 Сабри Хюсеин Сабри
10 Ахмед Вели Хаджъ
11 Дениз Шабанов Алиев
12 Хюсеин Хюсеинов Кичукхасанов
13 Мустафа Мустафа Ланков
14 Илгюнер Идризова Кяшифова
15 Хубен Кременов Кременов
16 Гюлян Фикретова Чакърова
17 Ирфан Байрам Рашид
18 Хасан Ирфан Рашид
19 Виктор Катев Драгомиров
20 Елица Пламенова Пенчева
21 Зорница Петрова Илиева
22 Минчо Димитров Блатев
23 Мердун Рашид Махмуд
24 Юсуф Селайтин Хюсню
25 Кемал Наим Салим
26 Исмаил Ахмедов Креталиев
27 Йълмаз Себахтин Мехмедали
28 Дияна Аспарухова Йолова
29 Митко Георгиев Боянов
30 Шейнур Халибрам Юмер
31 Несрин Мистин Ахмет
32 Октай Гюрсел Сюлейман
33 Малин Дафинов Караджов
34 Асен Рашков Малденов
35 Христо Райнов Манчев
36 Мустафа Салим Мустафа
37 Рафет Дуранов Емурлов
38 Хасан Идриз Хасан
39 Стефан Здравков Стефанов
40 Сашо Алексиев Хаджиев
41 Тодор Асенов Михайлов
42 Халит Хюсейн Юмер
43 Юри Февдев Красимиров
44 Нурджан Неджахтин Сюлейман
45 Кязим Кязимов Маджиров
46 Анна Асенова Соколова
47 Севгин Шевкед Ибрахим
48 Мустафа Мехмед Хюсеин
49 Гюлкибар Наджи Хасан
50 Огнян Асенов Воденичаров
51 Тамер Хасан Мехмед
52 Гюлшах Бари Юсуф

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.05.2014 в 01:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол