Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 403-ЕП
София, 17.05.2014

ОТНОСНО: молба от представляващия Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Николай Добринов Йовев за освобождаване на безлихвен депозит

Постъпила е молба вх. № ЕП-12-12 от 16.05.2014 г. от Благовест Асенов Асенов - представляващ Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Николай Добринов Йовев за независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България, с която се иска възстановяване на внесения от инициативния комитет безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК поради заличаване на регистрацията на Николай Добринов Йовев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Централната избирателна комисия е регистрирала Николай Добринов Йовев като независим кандидат, издигнат от Инициативен комитет за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България с Решение № 208-ЕП от 22 април 2014 г.

С вх. № ЕП-04-03-78 от 24.04.2014 г. в ЦИК е постъпило писмо от ГД „ГРАО", съдържащо и протокол от същата дата за извършена проверка в изпълнение на чл. 369, ал. 2 от ИК и решения № 39-ЕП от 2 април 2014 г. и № 79-ЕП от 4 април 2014 г. на ЦИК на данните от списъка от избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Николай Добринов Йовев. В резултат на проверката е установено, че от общо 2987 проверени записи броят на коректните записи е 1952, а броят на некоректните записи е 1035.

С Решение № 234-ЕП от 24 април 2014 г. ЦИК е заличила регистрацията на Николай Добринов Йовев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България, поради факта, че списъкът, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2987 избиратели, подкрепящи кандидатурата на независимия кандидат Николай Добринов Йовев, не отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Предвид изложеното искането за възстановяване на внесения депозит следва да бъде уважено, поради което и на основание Решение № 39-ЕП от 02.04.2014 г. на ЦИК във връзка с чл.129, ал. 1 и чл. 155, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит, внесен от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Николай Добринов Йовев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г.

Сумата да бъде възстановена по следната банкова сметка на Инициативния комитет: BG18 BPBI 7942 1017 5479 01; BIC: BPBIBGSF, „Юробанк България" АД.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.05.2014 в 01:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол