Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 408-ЕП
София, 17.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на анкетьори от „АЛФА РИСЪРЧ” ООД, гр. София – регистрирана агенция с Решение № 359-ЕП от 13.05.2014 г. на ЦИК, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-17-5 от 14.05.2014 г. от „АЛФА РИСЪРЧ" ООД, регистрирана агенция с Решение № 359-ЕП от 13.05.2014 г. на ЦИК, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г., представлявана от Станислав Борисов Стоянов. С горепосоченото решение е отказана регистрацията като анкетьори на Шемсетин Рамадан Сюлейман, Даниела Цанкова Иванова, Любина Миткова Бозукова и Искра Бончева Дулева, като от агенцията предлагат нови лица, които да бъдат регистрирани на техните места във съответните избирателни секции, както следва: Шемер Шемсетин Рамадан, ЕГН ..., в секция № 03500002, РИК -Кърджали; Даниела Красимирова Сръндацка, ЕГН ..., в секция № 104800047, РИК - Кюстендил; Митко Тодоров Николов, ЕГН ..., в секция № 170700015, РИК - Пловдив; Цветанка Йорданова Манасиева, ЕГН ..., в секция № 192700170, РИК - Русе; Цветанка Йорданова Манасиева, ЕГН .... Със заявлението се коригира и допусната техническа грешка при изписването на ЕГН-то на Ценка Тронкова Петрова, като се посочва вярното ЕГН. Направено е и искане за регистрация като анкетьор на Гинка Петрова Георгиева с ЕГН ...за РИК - Русе.

От направената проверка се установи, че всички предложени от агенцията лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс за анкетьори, с изключение на Цветанка Йорданова Манасиева, която е регистрирана като анкетьор от същата организация.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията Шемер Шемсетин Рамадан, Даниела Красимирова Сръндацка, Митко Тодоров Николов, Ценка Тронкова Петрова и Гинка Петрова Георгиева.

Отказва регистрацията на Цветанка Йорданова Манасиева.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.05.2014 в 01:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол