Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 41-ЕП
София, 02.04.2014

ОТНОСНО: заявление от Николай Петров Гацев с вх. № ЕП-11-1 от 27 март 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-11-1 от 27.03.2014 г. от Николай Петров Гацев, който посочва, че представлява коалиция „Синята коалиция".

В заявлението се прави искане да бъдат заличени като представители на „Синята коалиция" Иван Йорданов Костов и Мартин Димитров Димитров, да бъде вписано, че „Синята коалиция" се представлява единствено от Николай Петров Гацев и това обстоятелство да бъде констатирано с изрично решение на ЦИК, което да има действие от 15 март 2014 г.

Към заявлението са приложени копие на решение на „Синята коалиция" в България от 15 март 2014 г. (описано в заявлението с дата 25 март 2014 г.), подписано от лица, чиито имена не са посочени, копие на пълномощно, в което не се съдържат данни за упълномощителя и разпечатка на публикация в електронни медии „Резолюция на 12 НС на ДСБ".

Така подаденото заявление се явява недопустимо по следните съображения:

От представените писмени доказателства не може да се направи обоснован извод, че към датата на подаване на заявлението, заявителят представлява „Синята коалиция", регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г. С решение на ЦИК № ЕП-114 от 11 май 2009 г. е регистрирана коалиция от партии „Синята коалиция", образувана от ПП „Демократи за силна България", ПП „Обединени земеделци", ПП „Българска социалдемократическа партия" и ПП „Радикалдемократическа партия в България" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г. Приложените към заявлението документи не са подписани от представители на всички партии, участващи в състава на коалицията.

Централната избирателна комисия регистрира партии, коалиции и инициативни комитети за конкретен вид избор. В Изборния кодекс с разпоредбата на чл. 144 е регламентирано единствено промени в състава на коалиция, като извън състава на коалицията не са уредени условията и реда за извършване на промени в други обстоятелства, вече вписани в ЦИК при регистрацията на коалицията за участие в предходни избори. Предвид това е недопустимо ЦИК да извършва промени в представителството на коалицията, което да допуска извършването от заявителя на фактически и правни действия, свързани с участието на „Синята коалиция" в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 25 май 2014 г.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заявлението от Николай Петров Гацев с вх. № ЕП-11-1 от 27 март 2014 г. като недопустимо.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.04.2014 в 22:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол