Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 411-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла Слатина, област Враца, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-161 от 11.08.2011 г. от кмета на община Бяла Слатина, област Враца, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Бяла Слатина.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за заместник-председател и секретар на ОИК в община Бяла Слатина.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бяла Слатина, област Враца, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Боряна Василева Петкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Соня Николаева Гечева

 

СЕКРЕТАР:

Любен Иванов Станилов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Александър Николов Манчев

 

 

Цветелина Андреева Андровска

 

 

Теменуга Василева Муслийска

 

 

Николай Иванов Гурзовски

 

 

Татяна Тодорова Сиракова

 

 

Анна Валентинова Иванова

 

 

Радослав Диков Цветков

 

 

Виолина Стефанова Игнатова

 

 

Северин Красимиров Илиев

 

 

Иван Асенов Ралчев

 

 

Камелия Данаилова Кисимова

 

 

Радка Евгениева Багиловска

 

 

Илия Петров Иванов

 

 

Полина Василева Рогашка

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 23:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол