Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 414-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кула, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-95 от 10.08.2011 г. от кмета на община Кула, област Видин, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Кула, както и за председател  на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за заместник-председател и секретар на ОИК в община Кула.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кула, област Видин, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Биляна Венелинова Костова-Кирилова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Славейкова Ангелова

 

СЕКРЕТАР:

Христела Александрова Христова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Маргарита Иванова Йончева

 

 

Христина Тошева Каменова

 

 

Ася Дойкова Йотова-Стоянова

 

 

Сашо Борисов Савов

 

 

Деница Пламенова Тодорова

 

 

Мариана Николаева Микова

 

 

Милена Илиева Митова

 

 

Радка Димитрова Дичева

 

 

Венцислава Иванова Маркова

 

 

Цветелин Първанов Тодоров

 

 

Цветомир Людмилов Методиев

 

 

Христина Маринова Андреева

 

 

Надка Вълова Нанова

 

 

Светлана Борисова Славчева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 23:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол