Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 416-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белоградчик, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври .2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-233 от 12.08.2011 г. от кмета на община Белоградчик, област Видин, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.07.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Белоградчик, както и за председател  на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за  зам. председател и секретар на ОИК в община Белоградчик.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Белоградчик, област Видин, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Людмилова Конова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангел Милчев Георгиев

 

СЕКРЕТАР:

Боряна Кръстева Илиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Димитър Младенов Димитров

 

 

Елеонора Кольова Георгиева

 

 

Илиана Бойкова Борисова-

Стефанова

 

 

Вероника Кольова Кехайова

 

 

Павлинка Петкова Василева

 

 

Бойко Еленков Иванов

 

 

Илия Георгиев Илиев

 

 

Ангел Алексиев Малкочев

 

 

Димитринка Николаева Караманлиева

 

 

Неофит Николов Петков

 

 

Анка Димитрова Стоянова

 

 

Васил Кирилов Виденов

 

 

Киро Борисов Киров

 

 

Бориска Георгиева Илиева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 01:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол