Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 417-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брезово, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-175 от 11.08.2011 г. от кмета на община Брезово, област Пловдив, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Брезово, както и за председател и зам.-председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за  секретар на ОИК в община Брезово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Брезово, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Петров Георгиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петя Танева Иванова

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:

Иванка Йорданова Колева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Златка Иванова Гатевска-Стоянова

 

 

Стефка Вълкова Иванова

 

 

Недялка Минчева Пулевска

 

 

Елена Василева Пашикова

 

 

Теодора Димитрова Чучулигова

 

 

Златка Тодорова Куртова

 

 

Неделчо Петров Бойчев

 

 

Василка Атанасова Гънчевска

 

 

Стою Иванов Баръмски

 

 

Стоянка Минчева Стоянова

 

 

Станка Станева Гънчевска

 

 

Минка Иванова Григорова

 

 

Лилия Тончева Нановска

 

 

Никола Атанасов Коцелов

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 23:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол