Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 418-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пещера, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-242 от 12.08.2011 г. от кмета на община Пещера, област Пазарджик, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 08.08.2011г. и 11.08.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Пещера, както и за председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за зам.-председател и секретар на ОИК в община Пещера.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пещера, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нина Димитрова Костова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Васвие Байрамлиева Мехмедова

 

СЕКРЕТАР:

Васко Георгиев Икономов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ели Стоянова Костова

 

 

Анна Петрова Кулинска

 

 

Йордан Ангелов Костадинов

 

 

Пенка Панайотова Христоскова

 

 

Красимира Георгиева Киева

 

 

Вера Атанасова Драгова

 

 

Диана Любомирова Янева

 

 

Георги Георгиев Връбчев

 

 

Атанаска Стоичкова Гочева

 

 

Елена Георгиева Дузова

 

 

Рени Сталева Камберова

 

 

Стойка Костадинова Цвеева

 

 

Петър Костадинов Лютаков

 

 

Екатерина Милкова Титова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 23:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол