Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 420-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кюстендил, област Кюстендил, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-268 от 15.08.2011 г. от кмета на община Кюстендил, област Кюстендил, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 12.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Кюстендил, включително и за председател.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател на ОИК в община Кюстендил.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кюстендил, област Кюстендил, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Анани Георгиев Константинов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Михайлов Димитров

 

СЕКРЕТАР:

Симеонка Асенова Велкова-Манова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Любомиров Петров

 

 

Александър Борисов Тошев

 

 

Катя Андонова Мирчева

 

 

Даниела Красимирова Сръндачка

 

 

Георги Кирилов Боров

 

 

Николай Методиев Георгиев

 

 

Цветанка Емилова Харалампиева

 

 

Марина Димитрова Цекова

 

 

Миленка Цекова Стоянова

 

 

Мария Йорданова Йорданова

 

 

Емилия Стоянова Какачка

 

 

Офелия Георгиева Андреева

 

 

Анета Николова Дончева

 

 

Константин Димов Дингозов

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 23:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол