Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 421-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бобов дол, област Кюстендил, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-191 от 12.08.2011 г. от кмета на община Бобов дол, област Кюстендил, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Бобов дол.

Не е постигнато съгласие по предложенията за председател, заместник-председател и секретар на ОИК в община Бобов дол.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бобов дол, област Кюстендил, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Симона Цветанова Кирилова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йорданка Рангелова Лекова

 

СЕКРЕТАР:

Десислава Миладинова Златкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Емилия Димчова Филипова

 

 

Красимир Боянов Васев

 

 

Весела Бойчева Попова

 

 

Антоанета Димитрова Галева

 

 

Мария Георгиева Стойчева

 

 

Росица Димитрова Кехайова

 

 

Любомир Николов Симеонов

 

 

Венчо Софрониев Божилов

 

 

Иво Сашов Герасимов

 

 

Йорданка Кирилова Трендафилова

 

 

Айгюл Мехмедова Алиева

 

 

Мелек Османова Ананова

 

 

Снежана Красимирова Николова

 

 

Нина Георгиева Драгомирова-

Йорданова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 23:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол