Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 424-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Оряхово, област Враца, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-227 от 12.08.2011 г. от кмета на община Оряхово, област Враца, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 03.08.2011 г. и 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Оряхово, както и за длъжността председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Оряхово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Оряхово, област Враца, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Людмила Ценова Велчева-Кушева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Николаева Цветанова

 

СЕКРЕТАР:

Виолета Цветанова Станкулова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пеци Митов Петков

 

 

Цецка Тихомирова Цветкова

 

 

Илия Борисов Бенкин

 

 

Галя Георгиева Петкова

 

 

Хортензия Руменова Василева

 

 

Камелия Иванова Каменова

 

 

Владимир Николов Илиев

 

 

Йосиф Димитров Челекетиш

 

 

Фатме Исмедова Фейзиева

 

 

Фикрим Джемал Амиш

 

 

Денислав Севдалинов Ивов

 

 

Йорданка Георгиева Йорданова

 

 

Цецко Костадинов Кривачков

 

 

Светлана Андреева Динкова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 23:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол