Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 462-ПВР/МИ
София, 22.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Шумен, област Шумен

Постъпило е писмо от кмета на община Шумен с вх. № ОИК-357 от 20.08.2011 г. с предложение да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Шумен, като назначеният за секретар Метин Хилмиев Джамбазов, предложен от ПП „Движение за права и свободи", да бъде освободен и на негово място да бъде назначен за секретар Еркан Зия Чобан, досегашен член на Общинската избирателна комисия в община Шумен. В писмото от кмета на община Шумен се съдържа предложение за назначение на нов член на ОИК в община Шумен. Към предложението са приложени: молба от Метин Хилмиев Джамбазов за освобождаването му като секретар на ОИК в община Шумен, предложение от упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за замяна на Метин Хилмиев Джамбазов с Еркан Зия Чобан, предложение за назначаване на нов член на ОИК в община Шумен Дениз Айнур Джелял, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Дениз Айнур Джелял и копие от дипломата за висше образование на Дениз Айнур Джелял.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Шумен, област Шумен, Метин Хилмиев Джамбадов, ЕГН ....
2. НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Шумен, област Шумен, Еркан Зия Чобан, ЕГН ....
3. НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Шумен, област Шумен, Дениз Айнур Джелял, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.08.2011 в 21:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол