Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 475-ЕП
София, 21.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-147/21.05.2014 г. от сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ", представлявано от Карлос Арналдо Контрера - председател на УС, регистрирана с Решение № 400-ЕП от 17 май 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложение: пълномощно от Карлос Арналдо Контрера, представляващ сдружението, в полза на 42 (четиридесет и две) лица - представители на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 38 (тридесет и осем) лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 4 (четири) лица, които не отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 38 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Светлана Тенчева Куюмджиева
2. Йоана Костадинова Куюмджиева
3. Живка Тенчева Белева
4. Димитрина Дамянова Христова
5. Иванка Петрова Белева
6. Елена Тодорова Джогова
7. Румяна Павлова Стамова
8. Таня Кирчева Динкова
9. Николина Тодорова Динкова
10. Красимир Тодоров Динков
11. Васил Петков Петков
12. Иванка Тодорова Димитрова
13. Снежана Асенова Узунова
14. Тодор Василев Тодоров
15. Гоарик Карленовна Багманян
16. Атанас Павлов Семерджиев
17. Донка Христова Павлова
18. Екатерина Петрова Стоилова-Вълова
19. Петко Спиров Спиров
20. Диляна Ангелова Асенова
21. Веселин Валентинов Манев
22. Биляна Динкова Николова
23. Иво Митков Драгнев
24. Живко Димов Каменов
25. Севдалин Валентинов Буцов
26. Златко Янков Табаков
27. Митко Ангелов Йорданов
28. Валентин Валентинов Хаджиев
29. Асен Милков Йорданов
30. Людмила Красимирова Карайванова
31. Светла Райчева Сапунджева
32. Станислав Ясенов Чаушев
33. Радослав Радков Дрънчилов
34. Мими Стоянова Спасова
35. Стефан Захариев Алипиев
36. Петър Генов Куртев
37. Цонко Димитров Пангаров
38. Елена Иванова Динкова

Отказва да регистрира следните лица:

1. Димо Живков Кирилов
2. Григор Маринов Бързаков
3. Иван Христов Иванов
4. Димитринка Добрева Германова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.05.2014 в 00:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол