Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 475-ПВР
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", подписано от Ахмед Демир Доган, в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 9 на 16 август 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 26.04.1990 г. по ф.д. № 2574/1990 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф. д. № 2574/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1, стр. 7 и стр. 8 на „Държавен вестник", бр. 35 от 1990 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"; препис-извлечение от протокол от 19.07.2011 г. от заседание на Централното оперативно бюро на „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" с взето решение за участие на партията в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК, заедно с присъствен лист от заседанието и решение № 5 от 19.07.2011 г. на ЦОБ; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; банков документ - преводно нареждане от 16.08.2011 г. на Търговска Банка Д АД, Финансов център - София за внесен депозит за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката; писмо № 37-0268 от 17.08.2011 г. на БНБ-ЦУ за внесен изборен депозит; удостоверение № 48-00-405 от 27.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф. д. № 2574/1990 г.; удостоверение № РИД-001-222 от 26.07.2011 г. от Търговска банка Д АД, Финансов център - София, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; пълномощно № 132 от 28.07.2011 г. от Ахмед Демир Доган, с което упълномощава Мустафа Сали Карадайъ, да представлява партията пред ЦИК; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 15 206 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „ДПС".
От протокол № 92-00-774 от 23.08. 2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискване за наличие на необходимите 7000 подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс.
Налице са изискванията на чл. 79, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 1, изр. 1 и чл. 78 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е: ДПС.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол