Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 477-ПВР
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия партията Божидар Николов Томалев, заведено под № 10 на 17 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 29.04.2009 г. по ф.д. № 236/2009 г. на СГС - ФО, 5 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 236/2009 г.; заверено от партията копие от стр. 1, 125 и 126 на „Държавен вестник", бр. 38 от 17.05.2011 г., заверено от партията копие от стр. 1, 122 и 123 от „Държавен вестник", бр. 41 от 02.06.2009 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" от 20.07.2011 г. с решение за участие на партията в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-331 от 02.08.2011г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009 и 2010 г.; заверен от СГС устав на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., издадено от СГС - ФО, по ф.д. № 236/2009 г.; удостоверение № 055710/01.08.2011 г. от ТБ „Инвестбанк" АД, вносна бележка от 17.08.2011 г. на БНБ-ЦУ за внесен безлихвен депозит; писмо № 37-0271 от 18.08.2011 г. от БНБ, списък със заявени 8080 подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията върху бюлетината като: ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ".
Налице са изискванията на чл. 79, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. за регистрация на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" в условията на неприключила процедура по чл. 83, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл.78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол